ประกันภัยการเดินทาง ประกันการเดินทาง ประกันภัยเพื่อขอวีซ่า

คุ้มครอง ครอบคลุม ด้วย 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก
1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)


Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
3. เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) 18,000
(300 ต่อวัน)
30,000
(500 ต่อวัน)
36,000
(600 ต่อวัน)
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น 40,000 50,000 70,000
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 4,000 10,000 15,000
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง 100,000 100,000 150,000
7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 3,000,000 4,000,000
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน
(จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
2,000 4,000 6,000
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) 90,000
(1,500 ต่อวัน)
90,000
(1,500 ต่อวัน)
120,000
(2,000 ต่อวัน)


Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000


 

"SP Pattaya" มีบัญชี แล้ว! โปรดเพิ่มเพื่อนจากลิงก์ด้านล่างเพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์

เพิ่มเพื่อน

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูก, แพ็คเกจทัวร์, โรงแรม ที่พัก, ตั๋วรถไฟในประเทศ และต่างประเทศ, รถรับ-ส่ง, บริการวีซ่า และอื่นๆ
Air Ticket, Tour, Package Tour, Hotel, Car, Train, Taxi Services, VISA services, Hong Kong Disneyland and more...